Lean Sigma Network


Stærkt netværk indenfor Lean og Six Sigma optimering

Et netværk for dig der ønsker inspiration og sparring indenfor Lean og Six Sigma optimering. Medlemmerne i netværket er repræsenteret på tværs af brancher og faggrupper, og har et fælles mål om at optimerer arbejdsprocesser og dele erfaring. Dette setup og struktur gør, at der opnås maksimal synergi-effekt og læring. Møderne i netværket er arbejdsmøder og vidensdeling, og de afholdes på skift blandt medlemmerne.
For at sikre det fortrolige rum i netværket må der max være 8 deltager pr. gruppe.


Hurtige resultater med minimal investering

Det er et professionelt netværk til dig der ønsker målbare resultater her og nu. Netværket tager udgangspunkt i de udfordringer du står overfor i dag – og fokusere på løsninger du kan implementere og måle effekten af, allerede dagen efter. Lean Sigma Network løser problemer med minimal investering, men med fokus på maksimal effekt. Netværket deler og introducerer nye værktøjer og viden indenfor Lean og Six Sigma.

Der er en forventet gevinst for værtsvirksomheden på 200.000 kr. Men oftest ser vi resultater på 3-600.000 kr. Derudover giver mødet også inspiration til deltagerne på ideer, de kan tage med hjem og implementere i egen virksomhed, på min 50.000 kr. pr. møde.


Effektiv styring og facilitering

Møderne i Lean Sigma Network foregår hos en af deltagerne, hvor udgangspunktet for mødet er en aktuel problemstilling i den pågældende virksomhed. For at sikre effektiv fremdrift styres møderne af en facilitator der er Lean Six Sigma specialist. Derved kan deltagerne holde 100 % koncentration og fokus på den aktuelle opgave. Der arbejdes målrettet og systematisk på en problemstilling hvor deltagerne deler deres ekspertise og erfaring. Problemet knuses systematisk med Lean Six Sigma metoder. Mødet afsluttes med en anbefaling til værtsvirksomheden der kan igangsættes omgående.


Dagsorden for møderne

  • Opfølgning fra sidste møde – hvilke resultater er der opnået
  • Præsentation af værtsvirksomhed
  • Præsentation af problemstilling
  • Kaizen workshop i grupper
  • Fremlæggelse af løsningsforslag
  • Afrunding og plan for næste møde


Praktisk info

Forventet gevinst for værtsvirksomhed pr. møde er min 200.000 kr.
Forventet gevinst for mødedeltagerne pr. møde er min 50.000 kr.
Der afholdes 4 møder årligt
Møderne foregår i tidsrummet 09:00 – 15:00
Max 10 deltagere pr. gruppe
11.000 kr. for et års medlemskab
– ekskl. moms