Optimering med Lean og Six Sigma


Med Lean og Six Sigma kan vi bringe jeres virksomhed op på næste niveau

Ønsker i at bringe jeres virksomhed op på næste niveau, kan vi med mere en 15 års erfaring hjælpe jer i den rigtige retning.

Vores tilgang til Lean og Six Sigma er afprøvet på alle typer af processer og hos de fleste industrier i ind- og udland.

Vi tilbyder:

  • Projektledelse og styring af optimeringsprojekter i alle industrier og brancher
  • Support og vejledning på igangværende projekter
  • Hands-on Kaizen workshop med team
  • Sparring og support på Lean Sigma strategi, udvikling og implementering
  • Virksomhedstilpasset undervisningsforløb og certificering indenfor alle niveauer fra White Belt til Black Belt
  • Implementering af Visual Boards, KPI og målstyring
  • Udbredelse af Lean Sigma Kaizen kultur


Lean og Six Sigma til alle brancher med stort potentiale

Mange tror, at det kun er større mekaniske industrier med linjeproduktion der kan drage fordel af Lean og Six Sigma. Men selv små virksomheder med få medarbejder og en mindre produktion, kan udnytte potentialet som Lean og Six Sigma metoderne giver. Ligesom at virksomheder som udelukkende har administrative processer også kan anvende metoderne. Process Performance® har erfaringer fra alle brancher og indenfor alle typer af processer såsom produktion, administration, service, udvikling, design, kunder, leverandører og lager. Potentialet ved at arbejde med Lean og Six Sigma kan være fra nogle hundrede tusinde kroner ved mindre virksomheder, og op til to cifrede million beløb i større industrier.


Principperne i Lean og Six Sigma – med kunden i centrum

Indenfor Lean og Six Sigma er det altid kunden der er i centrum.

Lean fokusere på at reducere spild, fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter og forbedre gennemløbstiden på processen. Metoden frigører samtidig ressourcer og øger kapaciteten i proces flowet. De mest kendte værktøjer er; Værdistrøms analyse, De 7 spildformer, 5S struktur/orden, Reducering af omstillings tid med SMED, Fiskebens analyse og 5 x Hvorfor.

Six Sigma handler om at stabilisere processen således af output/produktet eller ydelsen er ens hver gang. Det er her at den statistiske sandsynlighed for fejl reduceres og kontrolleres. Metoden sikrer ligeledes processens ydeevne – Yield. De mest kendte værktøjer er; Critical to Costumer, Critical to Quality, Målesystems analyse, Kapabilitets analyse, Korrelations analyser, Hypotesetest, Risiko analyser DFMEA/PFMEA, Processikkerhed og stabilitet med DoE og Statistisk Proceskontrol – SPC.


Baggrund og historie

Lean og Six Sigma har sine rødder tilbage fra 1908, hvor Henry Ford begyndte at producere Ford T. 20 år forinden havde Ford eksperimenteret med produktion af biler. Fords første fabrik til masseproduktion stod klar i 1913, og med samlebåndsproduktion kunne produktionstiden på en Ford T reduceres fra 12 timer til 1,5 time. I tiden efter 2. verdenskrig rejste de to japanske ingeniører, Shigio Shingo og Taichi Ohno til USA for at studere produktionsteknologi, og i den forbindelse besøgte de Ford.

De analyserede spild i produktionprocesserne samt hvordan dette spild kunne reduceres. Dette var starten på TPS – Toyota Production System. I samme periode efter 2. verdenskrig arbejdede den amerikanske ingeniør William Edwards Deming i USA og Japan. Deming introducerede Plan-Do-Check-Act konceptet, hvilket ligger til grund for Lean og Six Sigma projektmodellen.

Herefter er principperne blevet videreudviklet af større industrier i Europa og USA. Internationalt er Motorola og General Electric kendt for sit arbejde med Lean og Six Sigma. Herhjemme er der flere større industrier som arbejder med koncepterne, såsom LEGO, Grundfos, Vestas, LM  Windpower, Danfoss og Mærsk.