Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma Yellow Belt klæder dig på til at indgå i virksomhedens Six Sigma aktiviteter og projekter.

Men en Six Sigma Yellow Belt bliver du i stand til at definere kritiske kundeparametre, korrekt måling af procesoutput og sikre processtabilitet.

Du får kendskab til de mest anvendte termer og begreber der findes i Six Sigma projektmetoden.

Du får indblik i de 5 step i Six Sigma projektmodel, med tilhørende værktøjer

1. Definere
  • CTC – CTQ – SIPOC
2. Måling
  • Målesystem – Dataopsamling
3. Analyse
  • Kapabilitet – Pareto – Årsag/Virkningsanalyse
4. Forbedre
  • FMEA – Risikoanalyse – Implementeringsstartegier
5. Kontrol
  • Modtræksdiagram – SPC – Kontrolkort – Målstyring/KPI

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med hjemmeopgaver fra egen proces. – dette er for at koble teori og praksis sammen. Undervisningen kører over 3 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00.

Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden. Forløbet kan sammensættes efter behov.

Praktisk info:
Investering: 8.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 50.000 kr.
Efter afsluttet kursus modtager kursisten et Six Sigma Yellow Belt kursusbevis.