Lean Black Belt

Lean Black Belt klæder dig på til at kunne spille en afgørende rolle i fastholdelsen og udviklingen af Lean kulturen.

Du vil kunne drive større strategiske forbedringsprojekter i virksomheden, og i samarbejde med leverandører og kunder, sikre optimal gennemløbstid uden spild i hele værdikæden.

Med en Lean Black Belt bliver du Lean specialist og vil være i stand til at udbrede Lean metoden, således at den bliver en del af virksomhedens optimerings- og kvalitetsstrategi.

Du får et dybt indblik i de avancerede Lean værktøjer, så du kan træne, coache og vejlede projektledere under uddannelse.

Du arbejder med de udvidede Lean værktøjer indenfor de 5 step

1. Hvad giver værdi for kunden.
  • Kundestrategi og målverificering
2. Eliminer ikke-værdiskabende aktiviteter
  • Risikovurdering af produktions- og designprocesser
3. Skab flow
  • Leanudvikling igennem hele Supply Chain
4. Producer kun det kunden trækker
  • Processtabilisering og -optimering
5. Stræb mod det perfekte
  • Fastholdelse, forankring og udvikling af Lean kultur

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med projektet i egen virksomhed. – dette er for at få den praktiske tilgang til koncepterne.

Undervisningen kører over 8 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00. Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden.

Praktisk info:
Investering: 35.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 300.000 kr.
Forudsætning for deltagelse er erfaring på minimum Lean Green Belt niveau.
Kursisten skal udarbejde en rapport der skal forsvares til en mundtligt eksamen.
Herefter vil kursisten blive certificeret som Lean Black Belt.