Lean Green Belt

Lean Green Belt klæder dig på til at drive forbedringsprojekter i virksomheden med fokus på at reducere spild og optimere gennemløbstiden.

Du ville kunne gennemføre mellemstore og større optimeringsprojekter, samt sikre korrekt implementering og overlevering til drift.

Du arbejder med teamudvikling og teamroller, så du bliver i stand til at sammensætte et team, optimere nøgleprocesser og fungere som ambassadør for Lean kulturen.

Du arbejder med de udvidede Lean værktøjer indenfor de 5 step

1. Hvad giver værdi for kunden.
  • Kortlægning af kundeværdi og link til nøgleprocesser i virksomheden
2. Eliminer ikke-værdiskabende aktiviteter
  • Analyse af proces og reducering af spildaktiviteter
3. Skab flow
  • Optimering af proces flow og reducering af gennemsløbstid
4. Producer kun det kunden trækker
  • Optimering af Supply Chain i forhold til kundeaftræk
5. Stræb mod det perfekte
  • Fastholdelse og forankring af Lean kultur

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med projektet i egen virksomhed. – dette er for at få den praktiske tilgang til koncepterne

Undervisningen kører over 8 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00. Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden.

Praktisk info:
Investering: 25.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 200.000 kr.
Kursisten skal udarbejde en rapport der skal forsvares til en mundtligt eksamen.
Herefter vil kursisten blive certificeret som Lean Green Belt.