Lean Yellow Belt

Lean Yellow Belt klæder dig på til at indgå i virksomhedens Lean aktiviteter og projekter.

Men en Lean Yellow Belt bliver du i stand til at kortlægge en proces, fjerne spildet og optimere arbejdsgangen.

Du får kendskab til de mest anvendte termer og begreber der findes i Lean projektmetoden.

Du får indblik i de 5 step i Lean projektmodel, med tilhørende værktøjer

1. Hvad giver værdi for kunden.
  • Voice of Costumer – Value Stream Mapping – VA/NVA proces
2. Eliminer ikke-værdiskabende aktiviteter
  • Spildtyper – Fiskeben m/ De 6 M’er – 5 X Hvorfor – Prioriterings matrix
3. Skab flow
  • Spaghetti – Flowlayout – 5 S – SMED
4. Producer kun det kunden trækker
  • Kanban – ABC analyse – Produktfamilier
5. Stræb mod det perfekte
  • Kaizen – Modtræksdiagram – Målstyring/KPI

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med hjemmeopgaver fra egen proces. – dette er for at koble teori og praksis sammen.

Undervisningen kører over 3 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00. Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden. Forløbet kan sammensættes efter behov.

Praktisk info:
Investering: 8.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 50.000 kr.
Efter afsluttet kursus modtager kursisten et Lean Yellow Belt kursusbevis.