Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belt klæder dig på til at kunne spille en afgørende rolle i fastholdelsen og udviklingen af Six Sigma kulturen.

Du vil kunne drive større komplekse forbedringsprojekter i virksomheden, og i samarbejde med leverandører og kunder, sikre stabile processer i hele værdikæden.

Med en Six Sigma Black Belt bliver du Six Sigma specialist og vil være i stand til at udbrede Six Sigma metoden, således at den bliver en del af virksomhedens optimerings- og kvalitetsstrategi.

Du får et dybt indblik i de avancerede Six Sigma værktøjer, så du kan træne, coache og vejlede projektledere under uddannelse.

Du arbejder med de udvidede Six Sigma værktøjer indenfor de 5 step

1. Definere
  • Specielle kundekrav – Analyse af behov og udvikling
2. Måling
  • Udvikling af målesystemer – Diskrete data og destruktiv måling
3. Analyse
  • Unormale data og få stikprøver – Komplekse analyser
4. Forbedre
  • Optimeringsstrategier – Robuste processer
5. Kontrol
  • Fastholdelse, forandring og udvikling af Six Sigma kultur

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med projektet i egen virksomhed. – dette er for at få den praktiske tilgang til koncepterne

Undervisningen kører over 10 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00. Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden.

Praktisk info:
Investering: 35.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 300.000 kr.
Forudsætning for deltagelse er erfaring på minimum Six Sigma Green Belt niveau.
Kursisten skal udarbejde en rapport der skal forsvares til en mundtligt eksamen.
Herefter vil kursisten blive certificeret som Six Sigma Black Belt.