Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt klæder dig på til at drive forbedringsprojekter i virksomheden med fokus på at sikre stabile processer, så der opnås et forudsigeligt og ens output.

Du ville kunne gennemføre mellemstore og større optimeringsprojekter, samt sikre korrekt implementering og overlevering til drift.

Du arbejder med teamudvikling og teamroller, så du bliver i stand til at sammensætte et team, optimere nøgleprocesser og fungere som ambassadør for Six Sigma kulturen.

Du får et dybdegående kendskab til de 5 step i Six Sigma projektmodel

1. Definere
  • Kundekritiske parametre og link til interne processer
2. Måling
  • Data opsamling – Analyse og usikkerhed på målesystem
3. Analyse
  • Procesanalyse – Risikovurdering
4. Forbedre
  • Implementeringsstrategier – Benchmarking
5. Kontrol
  • Fastholdelse og forankring af optimeret proces. Målstyring

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Imellem kursusdagene arbejdes der med projektet i egen virksomhed. – dette er for at få den praktiske tilgang til koncepterne

Undervisningen kører over 8 dage i tidsrummet 09:00 – 16:00. Der er mulighed for et virksomhedstilpasset forløb, hvor kurset tager udgangspunkt i udvalgte problemstillinger i virksomheden.

Praktisk info:
Investering: 25.000 kr. pr. deltager
– ekskl. moms og kørsel.
Forventet gevinst pr. deltager: min 200.000 kr.
Kursisten skal udarbejde en rapport der skal forsvares til en mundtligt eksamen.
Herefter vil kursisten blive certificeret som Six Sigma Green Belt.